Commissies en Bestuur

Ondernemersvereniging Lemelerveld wordt aangestuurd vanuit een zeskoppig bestuur. Daarnaast zijn er diverse commissies die gericht zijn op Detailhandel, Kroonplein en Koopzondag.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit ondernemers vanuit verschillende branches, één van de leden is ook vertegenwoordigd in de Commissie Detailhandel. De leden gaan de bestuursfuncties voor een periode van drie jaar aan. Om een gezonde doorstroming te bevorderen kan deze periode maximaal één keer verlengd worden. Dit betekent dat de maximaal aaneengesloten periode dat bestuursleden hun functies kunnen bekleden uitkomt op zes jaar. Het bestuur vergadert één keer per maand op dinsdagochtend.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Functie Naam Gekozen Einde 1e termijn Einde 2e termijn
Voorzitter ? ? ?
Secretaris Cécile Grootenhuis 2021 2024 2027
Penningsmeester Mark Nijenkamp 2019 2022 2025
Bestuurslid Peter Boksebeld 2020 2023 2026
Bestuurslid René Velthuis 2021 2024 2027
Bestuurslid Marcel Reimink 2018 2021 2024

 

Bestuur

Voor de najaarsvergadering van 2022 betekent dit:

  1. Aftredend en statutair niet verkiesbaar: Geen
  2. Aftredend en verkiesbaar: Mark Nijenkamp

Tijdens de najaarsvergadering worden nieuwe bestuursleden voorgedragen. De verkiesbare bestuursleden kunnen zowel door leden als door het bestuur worden voorgedragen. Dit dient uiterlijk twee weken voor de najaarsvergadering te gebeuren.

 

Commissie Detailhandel

Vanwege de specifieke belangen en onderwerpen die belangrijk zijn voor de detailhandel in Lemelerveld, heeft OVL een Commissie Detailhandel. In deze commissie bespreken we onderwerpen, zoals acties, reclame, openingstijden e.d. Ook de breed gedragen acties en de intocht van Sinterklaas worden door deze commissie geïnitieerd.

 

Commissie Kroonplein

Het doel van de Commissie Kroonplein is om, in samenwerking met het Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte, de functie van het Kroonplein te optimaliseren.

 

Commissie Koopzondag

Lemelerveld kent acht koopzondagen per jaar. De Commissie Koopzondag stelt deze dagen vast en organiseert met de deelnemende ondernemers een actie, of zorgt voor de reclame van de koopzondagen.

 

Z

Noteer alvast

Najaarsvergadering
22 oktober 2024