Over de OVL

Om u inzicht te geven in de werkwijze, doelstellingen en vertegenwoordiging van de Ondernemersvereniging Lemelerveld, zijn de verschillende onderwerpen hieronder voor u beschreven.

Wie zijn wij?

De OVL vertegenwoordigt een groot deel van ondernemend Lemelerveld. Het ledenaantal bestaat momenteel uit ongeveer 85 leden. Deze bedrijven zijn zeer divers; van éénmansbedrijven tot grote bedrijven. Daarnaast is er zeer grote verscheidenheid van branches waarin de bedrijven actief zijn. Grootste overeenkomst is dat alle bedrijven in of om Lemelerveld gevestigd zijn.

Vanwege het grote aantal leden kunnen wij als gesprekspartner ook ons presenteren als spreekbuis van de Lemelerveldse ondernemers. Hoe groter het aantal leden, hoe beter wij kunnen spreken en opkomen voor de gezamenlijke belangen.

Doelstelling

Doelstelling van de Ondernemersvereniging Lemelerveld is een zo breed mogelijke belangbehartiging voor Lemelerveld in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Hierbij richten wij onze aandacht onder andere op de volgende punten:

  • Voortgang woningbouw
  • Ontwikkeling en beheer industrieterrein
  • Bereikbaarheid van Lemelerveld
  • Veiligheid
  • Promotie van Lemelerveld
  • Uitwisseling van kennis
  • Brede en goede vertegenwoordiging detailhandel

Overleg

Om onze doelstellingen zoveel mogelijk te kunnen nastreven, treedt het bestuur van de OVL veelvuldig in contact met diverse partijen.

Met de Gemeente Dalfsen vindt er twee maal per jaar een overleg plaats. Tijdens dit overleg met de Burgemeester en Bedrijven-contactfunctionaris worden de diverse punten met betrekking tot Lemelerveld besproken. Ook de voortgang in procedures en dergelijke worden hierin meegenomen.

Daarnaast is er twee maal per jaar overleg binnen het Platform Ondernemers. Hierin wordt samen met vertegenwoordigers van Industrie Kombinatie Nieuwleusen en Industrie Club Dalfsen overleg gevoerd met de Gemeente Dalfsen. Hierin worden algemenere zaken binnen de gemeente besproken.

Om de bereikbaarheid van Lemelerveld zo optimaal mogelijk te houden, is er ook overleg met de Provincie Overijssel met betrekking tot onder andere de N348. Om hierin zoveel mogelijk eenduidigheid te krijgen trekken wij hierin, voor zover mogelijk, samen op met Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte (PB). Om dit en overige punten te bespreken hebben wij ook met het PB twee maal per jaar een overleg. Hierin komen de lopende zaken en wensen binnen ons dorp aan de orde.

Bij het VNO-NCW Midden wordt 4 maal per jaar een overleg bijgewoond, waarin de regionale zaken aan de orde komen. Hier zijn vertegenwoordigers vanuit de diverse plaatsen in onze regio aanwezig. Ook ontwikkelingen die voor de regio of onze leden van belang kuknnen zijn worden hier besproken.

Promotie

Om de promotie van de Gemeente Dalfsen, en Lemelerveld in het bijzonder, zoveel mogelijk te stimuleren is de OVL ook vertegenwoordigd in de Stichting Promotie Dalfsen. Dit betreft een initiatief waarbij vernieuwende evenementen voor een bepaalde periode worden ondersteund.

Om bij te dragen aan de leefbaarheid en activiteiten in Lemelerveld ondersteunt de OVL de jaarlijkse ontvangst van Sinterklaas en de rondgang tijdens Koninginnedag. Verder ondersteunt de Ondernemersvereniging Lemelerveld zeer sporadisch acties van scholen en verenigingen.

Om verder aandacht te vragen voor de goede ondernemersgeest binnen Lemelerveld, organiseren wij eens per 3 jaar de verkiezing voor 'Ondernemer van het Jaar'. Hierbij worden bedrijven door mede-ondernemers genomineerd, waarna een onafhankelijke jury de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering toetst. In 2012 is deze titel gewonnen door Archetex. Eerdere winnaars van de prijs zijn Serco Dakbedekking, Doeland Lemelerveld, Bakkerij van der Most, EPDM Systems en Roelofs Lemelerveld.

Noteer alvast

Dinsdag 11 juli 2017

OVL uitje 2017

Locatie: 11:30 uur | Reimink Lemelerveld

OVL volgen

Volg OVL via Social Media:

Twitter

Facebook