Commissies en Bestuur

Ondernemersvereniging Lemelerveld wordt aangestuurd vanuit een zeskoppig bestuur. Daarnaast zijn er diverse commissies die gericht zijn op Detailhandel, Kroonplein en Koopzondag.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit ondernemers vanuit verschillende branches, één van de leden is ook vertegenwoordigd in de Commissie Detailhandel. De leden gaan de bestuursfuncties voor een periode van drie jaar aan. Om een gezonde doorstroming te bevorderen kan deze periode maximaal één keer verlengd worden. Dit betekent dat de maximaal aaneengesloten periode dat bestuursleden hun functies kunnen bekleden uitkomt op zes jaar. Het bestuur vergadert één keer per maand op dinsdagochtend.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

FunctieNaamGekozenEinde 1e termijnEinde 2e termijn
VoorzitterJohan Neppelenbroek201120202021
SecretarisMark van der Most201520182021
PenningmeesterMark Nijenkamp201920222025
BestuurslidPeter Boksebeld202020232026
BestuurslidMichel Reimink201520182021
BestuurslidMarcel Reimink201820212024
Bestuurslid Rob Lenferink201720202021

Voor de najaarsvergadering van 2021 betekent dit:

  1. Aftredend en statutair niet verkiesbaar: Mark Van der Most en Michel Reimink
  2. Aftredend en verkiesbaar: -

Tijdens de najaarsvergadering worden nieuwe bestuursleden voorgedragen. De verkiesbare bestuursleden kunnen zowel door leden als door het bestuur worden voorgedragen. Dit dient uiterlijk twee weken voor de najaarsvergadering te gebeuren.

Commissie Detailhandel

Vanwege de specifieke belangen en onderwerpen die belangrijk zijn voor de detailhandel in Lemelerveld, heeft OVL een Commissie Detailhandel. In deze commissie bespreken we onderwerpen, zoals acties, reclame, openingstijden e.d. Ook de breed gedragen acties en de intocht van Sinterklaas worden door deze commissie geïnitieerd.

Commissie Kroonplein

Het doel van de Commissie Kroonplein is om, in samenwerking met het Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte, de functie van het Kroonplein te optimaliseren.

Commissie Koopzondag

Lemelerveld kent acht koopzondagen per jaar. De Commissie Koopzondag stelt deze dagen vast en organiseert met de deelnemende ondernemers een actie, of zorgt voor de reclame van de koopzondagen.

 

Noteer alvast

OVL LEDENVERGADERING

26 OKTOBER

19:30 UUR | REIMINK

OVL volgen

Volg OVL via Social Media:

Twitter

Facebook