Commissies en Bestuur

Commissie Detailhandel

Vanwege de specifieke belangen en onderwerpen die van belang zijn voor de detailhandel in Lemelerveld, is er een speciale Commissie Detailhandel. Hierin worden de voorkomende zaken met betrekking tot acties, reclame, openingstijden e.d. besproken. Ook de zeer breed uitgedragen acties worden door deze commissie geïnitieerd. Daarnaast verzorgen zij de intocht van Sinterklaas.

Commissie Kroonplein

Om het huidige Kroonplein een betere indeling en functionaliteit te geven wordt er samen met Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte gewerkt aan een structurele verbetering. Hierin wordt in overleg met aanwonenden en betrokken ondernemers gewerkt aan een goede oplossing.

Commissie Koopzondag

Sinds 2007 kent Lemelerveld het verworven recht van 8 koopzondagen per jaar. Deelnemende ondernemers organiseren vaak in onderling verband een actie of advertentiecampagne om hiervoor de benodigde aandacht te krijgen. Ook het bepalen van de data voor deze koopzondagen wordt in deze commissie verzorgd.

Bestuur

De bestuursfuncties worden voor een periode van 3 jaar aangegaan. Deze periode kan maximaal 1 keer verlengd worden. Hiermee komt de maximale aaneengesloten periode op 6 jaar. Hierdoor wordt een gezonde doorstroming bevorderd. In het bestuur wordt gestreefd naar een goede mengeling van de verschillende bedrijven. In ieder geval is een vertegenwoordiging vanuit de Commissie Detailhandel in het bestuur aanwezig. Eens per maand wordt er op dinsdagochtend, bij één van de bestuursleden, vergaderd.

Verkiesbare bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur. Zelf bestuursleden voordragen is ook mogelijk. Dit dient uiterlijk 2 weken voor de najaarsvergadering plaats te vinden bij het bestuur.

Tijdens de najaarsvergadering worden nieuwe bestuursleden voorgedragen, en aftredende bestuursleden bedankt. In onderstaand schema ziet u de leden van het huidige bestuur inclusief de geplande jaartallen van herverkiezing en aftreding.

FunctieNaamGekozenEinde 1e termijnEinde 2e termijn
VoorzitterJohan Neppelenbroek201120142017
SecretarisMark van der Most201520182021
PenningmeesterJory Groenendijk-Loman201620192022
BestuurslidRonnie Duteweerd201420172020
BestuurslidMichel Reimink201520182021
BestuurslidNiels Schoorlemmer201220152018
     

 

Voor de najaarsvergadering van 2017 betekent dit:

  1. Aftredend en statutair niet verkiesbaar: Johan Neppelenbroek
  2. Aftredend en verkiesbaar: Ronnie Duteweerd

Wat doet de OVL verder voor haar leden?

  • Minimaal twee maal per jaar houdt de OVL een ledenvergadering. Hierin geeft het bestuur uitleg over de stand van zaken met betrekking tot de verschillende aandachtspunten. Hier wordt ruimte geboden om nieuwe ideeën en vragen voor te leggen en om van gedachten te wisselen.
  • Met betrekking tot specifieke onderwerpen worden extra avonden georganiseerd. Tevens worden nieuwe leden de mogelijkheid gegeven zich tijdens een korte presentatie te introduceren bij de mede-ondernemers.
  • Verder organiseren twee (vrijwillig aangewezen) leden samen met de penningmeester bij tourbeurt een ontspannende dag voor de leden van de OVL. De kosten hiervan zijn niet in de contributie meegenomen. Op deze dagen wordt in een ontspannen sfeer, vaak tijdens een activiteit, gewerkt aan de onderlinge relaties.

Noteer alvast

Dinsdag 11 juli 2017

OVL uitje 2017

Locatie: 11:30 uur | Reimink Lemelerveld

OVL volgen

Volg OVL via Social Media:

Twitter

Facebook