Ondernemersvereniging Lemelerveld

De Ondernemersvereniging Lemelerveld ("OVL") is een actieve en dynamische vereniging van en voor ondernemers en bedrijven die zijn gevestigd in Lemelerveld (Overijssel). Via deze website informeert de OVL iedereen over de vele activiteiten die door de vereniging en haar leden worden georganiseerd. Daarnaast geeft de OVL haar visie op zaken die op één of andere manier het ondernemersklimaat en de leefbaarheid van het dorp Lemelerveld beïnvloeden.

Visie

Als belangenbehartiger voor haar leden handelt de OVL vanuit deze heldere visie:

De Ondernemersvereniging Lemelerveld behartigt (ondernemers-)belangen van haar leden en het dorp Lemelerveld vanuit de gedachte "Samen staan we sterk".

Regelmatig overleg met overheden, belangenorganisaties en omliggende ondernemersverenigingen, het organiseren van eigen activiteiten en collectieve inkoop ten behoeve van de leden vormen de speerpunten van het beleid.

De eigen activiteiten zijn er op gericht leden mogelijkheden te bieden tot netwerken, zowel binnen als buiten de vereniging, en zich verder te versterken c.q. verbeteren middels het bijwonen van workshops, lezingen, enz.

Leden de mogelijkheid bieden de investering van de contributie snel terug te verdienen door deelname aan collectieve inkoop en overige activiteiten.

Noteer alvast

Dinsdag 14 maart 2017

Ledenvergadering voorjaar 2017

Locatie: Tielbeke Transport | Lemelerveld

OVL volgen

Volg OVL via Social Media:

Twitter

Facebook

Binnenkort

di mrt 07 @07:30 Bestuursvergadering
di mrt 14 @20:00 Ledenvergadering
di apr 04 @07:30 Bestuursvergadering
di mei 02 @07:30 Bestuursvergadering
di juni 06 @07:30 Bestuursvergadering
di juli 04 @07:30 Bestuursvergadering
di aug 01 @07:30 Bestuursvergadering
di sept 05 @07:30 Bestuursvergadering
di okt 03 @07:30 Bestuursvergadering
di nov 07 @07:30 Bestuursvergadering